За нас

Българо-Израелска Търговско-Промишлена Палата


БИТПП е партньор на INNOSTART FORUM 2019


Линк към страницата на събитието във Facebook:https://www.facebook.com/events/408273973355463/


Българо-Израелската Търговско-Промишлена Палата (БИТПП) е учредена на 12 юли 1993 г., по примера на основаната през 1989 г. в Тел Авив Израело-Българска търговска камара.Тя е обществена организация, създадена за подпомагане развитието u задълбочаването на икономическите отношения между Pепублика България и Държавата Израел.

През изминалите години съвместната работа на двете палати u тяхното взаимодействие c бизнес, правителствени и икономически u среди е важен фактор за развитие на търговските отношения наразлични нива.
Търговските отношения, започнали като обмен на традиционни стоки c предимно селскостопански характер, постепенно преминават към качествена промяна в структурата на стокообмена на дветестрани, което следва развитието u преструктурирането на двете икономики u конкурентните предимства на всяка една от тях. Това е спомогнато u от активното взаимодействие на правителствено ниво чрез ред спогодби за сътрудничество u стимулиране на взаимоотношенията в различни сектори на стопанството.
Основен фактор за увеличаване на двустранния стокообмен има Споразумението за свободна търговия между България u Израел, което e в сила от 2002 г. u либерализира търговията между дветестрани чрез намаляване u постепенно премахване на митата за промишлените стоки u предоставяне на взаимни концесии за селскостопанските стоки. Това обуслови u рязкото нарастване на износа към Израел.
Палатата подкрепя всяка инициатива за търговско-икономическа u научно-техническа дейност на български u израелски фирми u организации, водеща до разширяване на икономическото сътрудничество между двете страни.


БИТПП е член на Клуба на смесените и Чуждестранните Палати в България към
Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП)
https://www.bcci.bg/JointChamBG/