За нас

Българо-Израелска Търговско-Промишлена Палата


Българо-Израелската Търговско-Промишлена Палата изразява своята солидарност и морална подкрепа на израелския народ и Държавата Израел в тези тежки и трагични времена.
Изказваме своите искрени съболезнования към близките на загиналите и към ранените в терористичните актове през началото на октомври 2023 г.
Заклеймяваме ужасните действия на Хамас и другите терористични организации, които нямат място в цивилизования свят.


Banner BICCI

Българо-Израелската Търговско-Промишлена Палата (БИТПП) е учредена на 12 юли 1993 г., по примера на основаната през 1989 г. в Тел Авив Израело-Българска търговска камара.Тя е обществена организация, създадена за подпомагане развитието и задълбочаването на икономическите отношения между Pепублика България и Държавата Израел.

През изминалите години съвместната работа на двете палати и тяхното взаимодействие c бизнес, правителствени и икономически u среди е важен фактор за развитие на търговските отношения наразлични нива.
Търговските отношения, започнали като обмен на традиционни стоки c предимно селскостопански характер, постепенно преминават към качествена промяна в структурата на стокообмена на дветестрани, което следва развитието и преструктурирането на двете икономики и конкурентните предимства на всяка една от тях. Това е спомогнато и от активното взаимодействие на правителствено ниво чрез ред спогодби за сътрудничество и стимулиране на взаимоотношенията в различни сектори на стопанството.
Основен фактор за увеличаване на двустранния стокообмен има Споразумението за свободна търговия между България u Израел, което e в сила от 2002 г. и либерализира търговията между дветестрани чрез намаляване и постепенно премахване на митата за промишлените стоки и предоставяне на взаимни концесии за селскостопанските стоки. Това обуслови и рязкото нарастване на износа към Израел.
Палатата подкрепя всяка инициатива за търговско-икономическа и научно-техническа дейност на български и израелски фирми и организации, водеща до разширяване на икономическото сътрудничество между двете страни.


БИТПП е член на Клуба на смесените и Чуждестранните Палати в България към
Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП)
https://www.bcci.bg/JointChamBG/



Грамоти и награди


Плакет от Израело-Българската Търговско-Промишлена Палата


Плакет от
Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“


Значка от
Държавна агенция „Технически операции”