Среща в БТПП с Българо-Израелската ТПП

Търговско икономическото взаимодействие между България и Израел добива все по-голямо значение в съвременните условия

На среща в БТПП председателят на палатата Цветан Симеонов разговаря със Симеон Ангелов, зам. председател на УС на Българо-Израелската ТПП.

Обсъдени бяха проблеми и насоки на по-нататъшното развитие на търговско икономическите контакти България – Израел, както и активизиране на взаимодействието между Българо-Израелската ТПП при БТПП и Израело-Българската палата в Тел Авив. Според председателя на БТПП то добива все по-голямо значение особено в съвременните условия на световна пандемична обстановка, заради приятелското отношение на Израел към България..

Акцентирано бе върху взаимния обмен на информация и съвместни дейности с Израел като една от страните с най-напреднали съвременни технологии в света – особено полезни за развитие на конкурентоспособността на българската икономика и възможността на такива инвестиции и конкурентоспособността на  израелската икономика.

Очертани бяха перспективни бъдещи проекти в изследователската и научно-приложната дейност, в редица  конкретни области като информационни, космически технологии, сигурност и др. БТПП оказва активна подкрепа в съвместни проекти между Университета Бен Гурион и Техническия университет гр. София.

Източник: https://www.infobusiness.bcci.bg/meeting813.html