Събития

БИТПП подписа споразумение за сътрудничество с Община Козлодуй. Двете страни ще се стремят да стимулират нови форми за сътрудничество в областта на инвестициите между Република България и Държавата Израел. Като например създаванене на съвместни предприятия, туризъм, бизнес управление и други.