Търговско-икономическите отношения България – Израел – работна среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов с председателя на БИТПП проф. Руслан Пенчев

На работна среща между председателят на БТПП Цветан Симеонов  и проф. Руслан Пенчев – новоизбран председател на Българо-израелската търговско-промишлена палата, бяха разгледани търговско-икономическите отношения България – Израел. 

В продължение на традиционно доброто сътрудничество председателят на БТПП запозна проф. Пенчев с програмата на Палатата за 2020 година с акцент  съвместни дейности в сферата на комуникационните и информационни технологии,  киберсигурността, управлението на проекти и възможностите за взаимодействие между български и израелски фирми в условията на взаимен интерес.

Проф. Пенчев, ректор на Международното висше бизнес училище, в което се обучават студенти по съвременна образователна технология, сподели професионалния си опит и иновативните методи при дистанционното образование, даващо уникалната възможност за придобиване на висококачествено образование и изследователска дейност, без посещаване на учебното заведение, с възможност да се учи от всяка точка на света, в удобно за всички време и място.

Цветан Симеонов подчерта необходимостта от по-тясна връзка наука – бизнес, особено в IT сектора, за по-голяма активност и ориентация на научните постижения в практиката.

Информацията изготви:

Марина Попова

Секретариат БИТПП при БТПП

24.10.2019