Управителен съвет

Управителен съвет и контролна комисия


СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БИТПП

Xристо Попов – Почетен Председател на УС на БИТПП

проф. д-р Руслан Пенчев – ректор на МВБУ – Председател на УС на БИТПП

Членове:

Симеон Ангелов – зам.-председател на УС

Иван Филипов – зам.-председател на УС

Еял Натан – зам.-председател на УС

Иван Петров

Петър Петров

Васил Колев

Марио Радуков


СЪСТАВ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА БИТПП

Илиана Филипова, изп. директор на ТПП – Враца – Председател на КК на БИТПП

Членове:

проф. д.т.н. Васил Каварджиков

проф. д-р инж. Иван Куртев