Членове


Списък с членовете на БИТПП


Членството в БИТПП е доброволно. Членовете на Палатата са преки, асоциирани и почетни.
Членовете на Палатата имат право да ползват с предимство, безплатно и/или на преференциални цени услугите, предоставяни от БИТПП, да участват в организираните мероприятия, да получават информация за дейността й, да участват и да инициират обсъждане на въпроси, засягащи дейността и интересите им, да посочват при необходимост членуването си в БИТПП, да участват в работата на различни съвети др..Членове на Българо-Израелската Търговско-Промишлена Палата (БИТПП)
при
Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП)

„АТЛ България“ ООД /Атлантик Технолоджи/
WEB: www.atlantictechnology.net
„Г&П ИНЖЕНЕРИНГОВА ГРУПА“ ООД
WEB: www.gp-group.org
„Инфинити“ ООД
WEB: www.infiniti.bg
„Институт по Механика при Българска Академия на Науките“
WEB: www.imbm.bas.bg
„МагенИД“ ООД
WEB: www.magenid.com
„МАЙ ТОТАЛ.ТВ“ ООД     
WEB: www.mytotal.tv
„Международно Висше Бизнес Училище“ /МВБУ/
WEB: www.ibsedu.bg
„Омнител“ ООД
WEB: www.omnitel.bg
„ПРОСТОР НОРД ВЕСТ“ ООД
WEB: www.bakp-bg.com/простор-норд-вест-оод/
„РАДЕСОЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД
WEB: www.radesol.com
„РЕЙСАТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
WEB: www.raasys.com
„Сага Тек“ ЕООД
WEB: www.sagatek.com
„ТЕЛЕПОИНТ“ ООД
WEB: https://www.telepoint.bg/
„ТЕЛЕХАУС“ АД
WEB: https://www.telehouse.bg/
„Търговско-промишлена палата – Враца“ /ТПП-Враца/
WEB: www.cci-vratsa.org
Адвокат РОСИЦА ГЕФЕН-дружествено право, сделки с недвижими имоти и визови въпроси
WEB: https://geffenlaw.org
Адвокат ЕМИЛ ПЕТРОВ ИЛИЕВ-корпоративно и миграционно право
WEB: www.sofiaoffices.com
ИВАН АНДРЕЕВ ПЕТРОВ
ИВАН АСЕНОВ  ФИЛИПОВ 
Проф. д-р инж. ИВАН КУРТЕВ
ТОШКО ГАНЧЕВ КОМИТОВ
ХРИСТО ПОПОВ