Контакти


Българо-Израелска Търговско-Промишлена Палата (БИТПП)


Адрес:
ул. „Искър” № 9
1058 София, БЪЛГАРИЯ
Тел.: +359 2 8117 493/495