Проведе се шестото общо отчетно-изборно събрание на БИТПП

На 28 май 2019 година се проведе шестото общо отчетно-изборно събрание на Българо-Израелската Търговско-Промишлена Палата (БИТПП).
Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов поздрави членовете и гостите на провелото се Общо събрание на Българо-Израелската Търговско-Промишлена Палата.
Г-н Симеонов се позова, на конструктивните си разговoри в БТПП с новоназначения български посланик в Държавата Израел, г-жа Румяна Бъчварова, която има амбициозна програма за започващия си мандат. Радваме се на активната работа на членовете на Българо-израелската ТПП, особено в секторите на земеделието, на малките и средни предприятия и в ИТ сектора. Председателят на БТПП изтъкна, че израелската икономика е високотехнологична и че това е нужно и на българската икономика, за да бъде тя активна и конкурентоспособна. Всички услуги на БТПП са на разположение на неправителствените организации, които членуват в Палатата.

Досегашният председател на УС г-н Христо Попов изнесе детайлен доклад за дейността на БИТПП през изминалия период, подчертавайки приноса ѝ за стокообмена и трансфера на технологии между България и Израел.

Бяха избрани нови членове на Управителния Съвет, Контролната комисия, както и въведена длъжността „Почетен Председател на УС на БИТПП“. С тази титла бе удостоен г-н Христо Попов.

Новия председател на УС е проф. д-р Руслан Пенчев – ректор на Международно Висше Бизнес Училище (МБВУ).

За председател на Контролната Комисия бе преизбрана г-жа Илияна Филипова – изп. директор на Търговско-Промишлена Палата (ТПП) в гр. Враца.

Българо-Израелската Търговско-Промишлена Палата е учредена през 1993 година. Нейни членове са над 80 български фирми и организации, като основни партньори от израелска страна са Израело-българска търговска камара – Тел Авив, Федерацията на израелските търговски камари – Тел Авив, Израелският експортен институт – Тел Авив и Посолството на Израел в София. Търговските отношения между двете страни, започнали като обмен на традиционни стоки c предимно селскостопански характер, постепенно са преминали към качествена промяна в структурата на стокообмена на двете страни, което следва развитието и преструктурирането на двете икономики и конкурентните предимства на всяка една от тях. Това се спомага и от активното взаимодействие на правителствено ниво чрез ред спогодби за сътрудничество и стимулиране на взаимоотношенията в различни сектори на стопанството.

Линк към новината на страницата на БТПП: https://www.bcci.bg/news/16153