БТПП подкрепя съвместни проекти между научни институции в България и Израел

Цветан Симеонов, председател на БТПП,  се  срещна с членове на ръководството на Българо-израелската търговско-промишлена палата и обсъди предложение за научно-практически разработки с университета „Бен Гурион“ в областта на биосензорите и техните приложения.

Високите постижения по биомеханика и роботика в университета „Бен Гурион“, гр. Беер Шева, предизвикват при бизнес посещение, организирано от БТПП, интереса на български учен – професор Иван Куртев от Техническия университет, София, член на БИТПП.

Водещата организация на проекта е Институтът по Механика (http://www.imbm.bas.bg) към БАН, член на БИТПП към БТПП, а Техническият университет, София е един от партньорите на инициативата.

Цветан Симеонов подкрепи предложенията за участие на Палатата в обсъждане на  възможностите за съвместна научна дейност и разработки между научните институти и останалите партньори на Център за Компетентност – проект MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation,Clean Technologies (http://sf.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=2190), финансиран от ЕФ за Регионално Развитие и МОН.

4 февруари 2020 г.
Източник: https://www.bcci.bg/news/16800