Меморандум за разбирателство между Института по Отбрана и Българо-Израелската Търговско-Промишлена Палата

Подписване на меморандума за разбирателство

Отчитайки възможностите и желанието за взаимно сътрудничество, директорът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ полк. доц. д.н. Борислав Генов и зам.-председателя на управителния съвет  на  Българо-Израелска Търговско-Промишлена Палата Симеон Ангелов подписаха Меморандум за разбирателство.

На събитието, което се проведе на 15.03.2022 г. в Института по отбрана присъстваха – от страна на гостите, г-н Васил Колев и от страната на домакините, зам.-директорът на Института по отбрана полк. доц. д-р Николай Стоянов.

Двете страните изразиха своята готовност да създадат условия за поддържане на редовни контакти и насърчаване на взаимно сътрудничество помежду си, което включва следните дейности:

  1. Работа по подготовка на съвместни проекти по линия на EUROPEAN DEFENCE FUND.
  2. Обмен на знания, опит и добри практики в области от общия интерес на двете страни.
  3. Участия в срещи от национален, регионален и международен характер, в които участие имат организации със сходна на двете страни дейност.